Ondergrondse schroefpers unit

Toepasbaar voor meerdere stromen en ook verkrijgbaar middels huurkoop! Ondergrondse containers zijn niet meer weg te denken in het huidige straatbeeld en worden in vele soorten en maten toegepast. Ondergronds verdichten is een welkome aanvulling hierop, waarbij de reductie van het aantal ledigingen op kan lopen tot zelfs 90%.